• Nezařazené

    Základní kurz první pomoci

    O jarních prázdninách 14. 3. 2022 proběhl na naší škole základní kurz první pomoci pro účastníky programu DofE, který realizoval Český červený kříž Praha 9. Školení bylo zaměřeno zejména na první pomoc u život ohrožujících stavů dospělých. Součástí školení je také první pomoc u nejzávažnějších úrazů a akutních interních stavů. V rámci kurzu se účastníci naučili zvládat postupy v poskytování…

  • 2019

    Prezentace DofE na sportovně adaptačním kurzu

    První seznámení našich žáků (1. ročníky) s DofE a možností se zapojit do tohoto programu proběhlo formou prezentace s ambasadorkou DofE Vladimírou Vránovou na sportovně adaptačním kurzu v areálu Tesla Horní Bradlo na počátku září 2019.