DofE klub

DofE ceremonií to nekončí !

DofE klub sdružuje absolventy i účastníky všech úrovní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). DofE klub spojuje mladé lidi, kteří chtějí svůj čas trávit aktivně a smysluplně. DofE klub pořádá neformální setkání, outdoorové akce i mezinárodní expedice.

DofE klub spolupracuje také s Národním centrem DofE, pořádá besedy o DofE na školách, moderuje ceremonie a dobrovolničí na DofE akcích.

DofE klub je součástí mezinárodní sítě (GAAN – The Global Award Alumni Network), která spojuje absolventy DofE z celého světa.

Pokud chcete být v kontaktu, můžete se stát členy DofE klubu. Více informací o DofE klubu naleznete na webu.