Realizační tým

Ing. Vladimír Křivka, Ph.D.

 • Koordinátor DofE centra
 • DofE vedoucí a hodnotitel expedic
 • Správce sociálních sítí

“Jsem pro to, aby se žáci naučili ve škole co nejvíce. Můj názor je ten, že je nutné podporovat ze všech stránek žáky, kteří chtějí z výchovně-vzdělávacího systému vytěžit co nejvíce. Naplňuje mě, že díky DofE mohu přispět k seberozvoji mladých lidí a pozorovat jejich dílčí pokroky v rámci neformálního volnočasového vzdělávání, kterým program DofE bezpochyby je.”

“Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, i když se nikdo nedívá?”

Má odpověď na otázku Jana Ámose Komenského je:

“Přeci volnočasovým neformálním vzděláváním – programem DofE.”


Adam Šťastný

 • DofE vedoucí a hodnotitel expedic
 • Absolvent stříbrné DofE úrovně
 • Aktivní účastník zlaté DofE úrovně

Lukáš Kvapil

 • Zakladatel a redaktor webu
 • Účastník DofE stříbrné úrovně
 • Expediční nadšenec

“Program DofE mi dal spoustu zkušeností a dovedností, které budu využívat po celý život. Naučil jsem se pracovat sám i v týmu, překonávat výzvy a splnit si své sny. Program DofE mi pomohl stát se lepším člověkem.”


Karla Kozová

 • Administrátor webu
 • Aktivní účastník DofE bronzové úrovně