Úrovně programu

Aby pro tebe bylo absolvování programu DofE opravdovou výzvou, je důležité, aby sis nastavil(a) odpovídající laťku. Bude-li pro tebe dosažení stanovených cílů příliš lehké, nedosáhneš náležitého uspokojení z jejich splnění. Na druhou stranu příliš těžké výzvy by tě mohly odradit. Proto má program tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. Můžeš začít nejlehčí, tedy bronzovou úrovní, nebo se pustit rovnou do úrovně stříbrné či zlaté. Minimální čas, který se musíš věnovat aktivitě je 1 hodina týdně.

Bronzová úroveň

Do bronzové úrovně se můžeš zapojit od 14 let. Čekají tě v ní celkem 4 oblasti: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 3 měsíců; navíc si z nich vybereš jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 3 měsíce déle. Expedice musí trvat aspoň 2 dny a 1 noc. K získání Bronzové ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců.

Stříbrná úroveň

Do stříbrné úrovně se můžeš zapojit od 15 let. Čekají tě v ní celkem 4 oblasti: dovednost, pohyb, dobrovolnictví a expedice. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 6 měsíců; pokud nejsi držitelem Bronzové ceny vévody z Edinburghu, vybereš si z nich navíc jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat aspoň 3 dny a 2 noci. K získání Stříbrné ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 6 měsíců v případě držitelů Bronzové ceny a minimálně 12 měsíců v případě, že začneš až touto úrovní.

Zlatá úroveň

Do zlaté úrovně se můžeš zapojit od 16 let. Čeká tě v ní celkem 5 oblastí: dovednost, pohyb, dobrovolnictví, expedice a rezidenční projekt. Prvním třem aktivitám se budeš věnovat minimálně po dobu 12 měsíců; pokud nejsi držitelem Stříbrné ceny vévody z Edinburghu, vybereš si z nich navíc jednu, v níž si stanovíš náročnější cíl, kterému se budeš věnovat o 6 měsíců déle. Expedice musí trvat alespoň 4 dny a 3 noci, rezidenční projekt nejméně 5 dní a 4 noci. K získání Zlaté ceny vévody z Edinburghu je tedy třeba minimálně 12 měsíců v případě držitelů Stříbrné ceny a minimálně 18 měsíců v případě, že začneš až touto úrovní.