Expedice

Expedice DofE jsou výzvou k překonání obav z neznámého prostředí a příležitostí vyrazit s dalšími účastníky na několik dní objevovat zajímavá místa v České republice i zahraničí. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.Jejich cílem je vás podpořit v týmové spolupráci, vytrvalosti i překonávání fyzické námahy. Zkušenost z několikadenního putování přírodou pro vás jistě bude nezapomenutelným zážitkem, který vám obohatí život a naučí vás nové dovednosti. V okamžiku, kdy se přihlásíte na některou z expedic, stáváte se členem týmu, v němž se budete s ostatními účastníky domlouvat na cíli expedice, plánovat trasu, jídelníček, společné vybavení a další náležitosti, které k tomu patří.

Délka expedic

Minimální délka expedice se odvíjí od DofE úrovně:

Expediční výcvik

Před tím než vyrazí tým na dobrodružnou expedici, tak musí projít expedičním výcvikem, který se stává z následujících 11 oblastí:

 • Pochopení smyslu expedice 
 • Plánování trasy 
 • Orientace v terénu 
 • Expediční vybavení a jeho používání 
 • Tábornické dovednosti a vaření 
 • Základy první pomoci 
 • Jednání v krizových situacích 
 • Týmová spolupráce 
 • Dovednosti specifické pro zvolený způsob přesunu 
 • Způsoby pozorování a zaznamenávání 
 • Chování s ohledem na přírodní prostředí a všímavost k druhým a okolí 

Materiály pro expediční výcvik, pravidla expedic a další dokumenty týkající se expedičního výcviku a expedic naleznete v dokumentech ke stažení.